Wiedza z przedmiotów ścisłych, nabywana systematycznie

Często narzekamy, że dziedziny ścisłe takie jak matematyka, ekonomia, fizyka czy chemia są dla nas trudne do przyswojenia, a wiedza jaką niosą jest zbyteczna, niepotrzebna w zwykłym życiu. Jednak zdarza się, że to nie sam przedmiot jest dla nas trudny, ale mało przystępny sposób wykładania go przez nauczyciela. Inną ważną sprawą dotyczącą nauki wszystkich przedmiotów ścisłych, jest systematyczność, bez której niestety nie będzie wymiernych efektów. Jeżeli w lekcjach z przedmiotów humanistycznych zrobimy sobie przerwę, nie będziemy na zajęciach i nie nadrobimy materiału, zazwyczaj możemy w miarę swobodnie uczyć się kolejnych tematów. Jednak w przypadku przedmiotów ścisłych, gdzie działy są ze sobą nierozerwalnie związane, taka sytuacja jest w stanie zaważyć na kolejnych etapach zdobywania wiedzy. Ponieważ omijając jeden czy dwa tematy, nie możemy poradzić sobie dalej, w miejscu gdzie ta wiedza jest wykorzystywana na przykład do działań matematycznych, bez których nie można sobie poradzić w bardziej zaawansowanych przypadkach. Dlatego tak ważne jest, aby nie opuszczać zajęć szkolnych, a jeżeli już tak się zdarzy, trzeba jak najszybciej nadrobić zaistniałe zaległości, aby nie dopuścić d o powstania większych luk. Im większe zaległości, tym trudniej jest je nadrobić. Systematyczna nauka ważna jest nie tylko w nauce przedmiotów ścisłych, jest tak samo ważna w nauce przedmiotów należących do grupy przedmiotów humanistycznych. Opuszczenie kilku lekcji z języka polskiego czy historii powoduje, ze trudniej jest nam przyswajać kolejne partie materiału, które są zazwyczaj trudniejsze do opanowania od poprzednich części materiału.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.