Szkoła w Polsce

Kiedy rozmawiamy o szkole z pewnością powinniśmy również wspomnieć o systemie edukacji, który obowiązuje w Polsce. Nie tak całkiem dawno polski system szkolnictwa przeszedł głęboką reformę, która była i nadal jest bardzo głośno krytykowana. Obecnie pierwszym etapem nauki obowiązkowej jest pierwsza klasa szkoły podstawowej. Obecnie do pierwszej klasy idą te dzieci, które ukończyły siedem lat. Trzeba jednak podkreślić, że niebawem ma się to zmieni. Rząd chce bowiem aby naukę rozpoczynały już dzieci sześcioletnie. Pierwszy etap edukacji trwa trzy lata. Następnie dziecko przechodzi do czwartej klasy. Tutaj nauka wygląda już zupełnie inaczej. Dziecko styka się bowiem z różnymi nauczycielami a nie tak jak to miało miejsce w klasach 1 – 3 tylko z wychowawcą oraz nauczycielem religii i języka obcego. Klasa szósta to czas, kiedy dziecko przystępuje do swojego pierwszego ważnego egzaminu. Następnie przychodzi pora na edukację w gimnazjum. To właśnie powstanie gimnazjów było najbardziej intensywnie krytykowane podczas reformy edukacji. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. Kończy ją egzamin gimnazjalny. Uzyskane z niego wyniki mają wpływ na to do jakiej szkoły średniej będzie miało szanse dostać się nasze dziecko. Po ukończeniu gimnazjum nasze dziecko może rozpocząć naukę w szkole średniej. Licea ogólnokształcące cieszą się obecnie największą popularnością. Nauka w nich trwa również trzy lata. Po zakończeniu nauki przychodzi pora na egzamin maturalny. Jest to pierwszy tak poważny egzamin w życiu każdego młodego człowieka. Od jego wyników uzależnione jest to na jakie studia ma szansę dostać się maturzysta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.