System edukacyjny w Polsce

System edukacyjny w Polsce zmienia się co kilka lat, jednak nie wszyscy uważają, że na lepsze, a zmiany często okazują się nietrafione. Obowiązkowa edukacja dzieci, według najnowszych rozporządzeń, zaczyna się w wieku lat sześciu, kiedy to dzieci idą do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Do niedawna to siedmiolatki zaczynały edukację w pierwszej klasie, jednak po wprowadzonych zmianach, dzieci młodsze o rok idą już obowiązkowo do szkoły. Szkoła podstawowa trwa sześć lat, jednak często dzielimy edukację na klasy od pierwszej do trzeciej i od trzeciej do szóstej. Kolejnym obowiązkowym etapem edukacji w Polsce są szkoły gimnazjalne, które trwają trzy lata i kończą się egzaminem, który w pewien sposób decyduje o wyborze kolejnej szkoły, w zależności od tego na jakim poziomie został on zdany. Szkoły ponad gimnazjalne są dobrowolne i nie ma obowiązku do nich uczęszczać, jednak większa część młodzieży decyduje się kontynuować edukację, na kolejnym szczeblu. Szkoły ponad gimnazjalne to zazwyczaj szkoły średnie, które mają dodatkowe profile, na przykład informatyczny. Plastyczny czy też związany z językami obcymi, gdzie kładziony jest również nacisk na wybraną specjalizację. Coraz częściej mówi się o ponownym powstawaniu szkół zawodowych, które uczyły konkretnych zawodów. Pomysł powrotu do szkół zawodowych związany jest coraz bardziej z brakiem fachowców. Po ukończeniu szkoły zawodowej ich absolwenci byli niemal natychmiast gotowi do podjęcia pracy zawodowej. W szkołach zawodowych uczono bowiem przedmiotów zawodowych nie tylko teoretycznie, ale także poprzez praktykę w zakładach pracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.