Przedszkola wciąż niedostępne dla wielu dzieci

Tak wiele mówi się o edukacji dzieci, twierdząc że im wcześniej się ona rozpocznie, tym większe szanse mają dzieci na zdobycie dobrego wykształcenia, lepszej pracy i spokojnej przyszłości. Dlatego tak zależy rodzicom, aby ich dzieci dostały się do dobrego przedszkola, ponieważ to tam zaczynają zdobywać wiedzę, uczą się piosenek i wierszyków poprawiając pamięć, malują, rysują oraz wyklejają, dzięki czemu ich ręka wyrabia się z każdą kolejną, wykonywaną namulanie pracą. Przedszkole również daje mamie szansę na powrót do pracy zawodowej a co za tym idzie na poprawienie sytuacji materialnej rodziny, która może pozwolić na wykupienie dziecku dodatkowych zajęć takich jak język obcy, tańce, rytmikę, czy naukę gry na instrumencie. Jednak wciąż bardzo wiele dzieci nie może dostać się do przedszkola, z prozaicznej przyczyny, gdyż brakuje miejsc zarówno w placówkach państwowych jak i k w placówkach prywatnych. Celem systemu edukacji jest znalezienie miejsc oraz zapewnienie rozpoczęcia przedszkola, które ma się stać obowiązkowym etapem edukacji, już dla trzylatków, jednak plan jest bardzo ambitny, niestety fundusze w tym kierunku wykładane niewystarczające. Również nowa ustawa o ograniczonych kosztach, które ponoszą rodzice za dzieci przedszkolne, jest częściowo krzywdząca, gdyż maluchy straciły możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, w godzinach przedszkolnych. Nie demonizujmy jednak braku dostępności dzieci do dodatkowych zajęć w przedszkolach. Zdolności manualne dzieci możemy ćwiczyć przecież także w domu poprzez wspólne zabawy. Poza tym naprawdę do przedszkola uczęszczają dzieci o różnym statusie materialnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.