Nauka w przedszkolu ważnym etapem edukacji

Coraz częściej rodzice walczą o to, aby ich dziecko dostało się do przedszkola, nie tylko ze względu na powrót rodzina do pracy, ale również ze względu na rozwój dziecka, które w przedszkolu funkcjonuje inaczej niż w domu. Dzieci przedszkolne, przynajmniej statystycznie osiągają lepsze wyniki w nauce, będąc już w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej, częściej też decydują się i kończą studia. Również ich przystosowanie się do szkoły, jej zasad i regulaminów jest dla nich łatwiejsze, ponieważ przedsmak tego dostały już w przedszkolu. To właśnie przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci ucz a się pierwszych społecznych zachowań, takich jak dzielenie się zabawkami, kredkami, czy nawet obowiązkami. Uczą się wielu samodzielnych zachowań, ponieważ muszą jeść, przebierać się wychodząc na spacery czy też korzystać z toalety. Dzieci przedszkolne również poprawiają swoje zdolności uczenia się, pamięć oraz regularność wykonywania poszczególnych prac, co z czasem przekłada się również na życie w domu rodzinnym i na kolejne szczeble zdobywanej edukacji. Dziecko nie tylko wyrabia rękę podczas prac manualnych, ale również jego wyobraźnia rozwija się, podczas zabaw grupowych oraz czytania książek przez panią przedszkolankę. Małą motorykę dzieci mogą ćwiczyć nie tylko podczas pobytu w przedszkolu. Małą motorykę, która jest tak bardzo przydatna między innymi do nauki pisania, doskonale możemy rozwijać także w domu poprzez zabawy plastyczne oraz przez uczestnictwo dziecka w prostych zabawach domowych. Okazją do ćwiczenia paluszków może być wspólne pieczenie świątecznych pierniczków. Lub wspólne z dzieckiem lepienie pierogów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.