Jak zdobyć wiedzę z różnorodnych dziedzin

Czasem mówi się, że niektóre osoby mają wyjątkowy talent do wybranych dziedzin wiedzy, jednak do innych nie mają zdolności, jednak nie zawsze nasze preferencje w danych kierunkach są spowodowane naszymi zdolnościami. Na przykład udowodnione jest, że osoby znające dobrze i lubiące przedmioty ścisłe, często są ludźmi, którzy w szkole nie opuszczali zajęć, na bieżąco zdobywając wiedze z tych dziedzin, co jest wyjątkowo ważne w dziedzinach ścisłych, gdzie nie znając jednego działu, nie poradzimy sobie dalej. Czasem o nauczyciel, czy też sytuacja w jakiej znaleźliśmy się gdzieś na początku drogi edukacji, sprawia, że od początku jesteśmy negatywnie nastawieni do pewnych przedmiotów szkolnych, tak naprawdę nie dając im szansy na polubienie. Warto więc otworzyć swój umysł i chłonąć wiedzę z każdej dziedziny, dać szansę nawet takim przedmiotom, które przy pierwszym spotkaniu nie zyskały naszej sympatii. Zdarza się, że znienawidzony przedmiot w szkole, na kursie staje się pasją, uczymy się chętniej a wszystko to może być spowodowane podejściem oraz metodami nauczania naszego nauczyciela. Jeżeli wykładowca nie jest w stanie przekazać nam wiedzy w sposób, w jaki chcielibyśmy się kształcić, warto jest podjąć trud i wysiłek, zrobić to samodzielnie. Samokształcenie może przybierać bardzo różne formy. Czytanie książek i prasy to także forma samokształcenia. Lepiej jednak, kiedy proces edukacji wspierany jest przez osoby do tego przygotowane. Jest to szczególnie ważne w początkowym etapie kształcenia. Później, kiedy już zdobędziemy podstawową wiedzę z różnych dziedzin nauki możemy postawić na różne formy samokształcenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.