Jak nauczyć dziecko uczyć się samodzielnie

Bardzo często staramy się pomagać naszym dzieciom, podczas codziennej higieny, ubierania się, czesania czy też sprzątania pokoju, pomoc i wsparcie rodzica oraz jego zainteresowanie jest bardzo ważne dla dziecka. Jednak równie ważne dla jego prawidłowego rozwoju jest uczenie go samodzielności, więc kiedy nasze dziecko rośnie, starajmy się pozwalać mu na samodzielność, podczas spożywania posiłków, ubierania się czy dbania o swoje rzeczy, pokój. Z pewnością maluch na początku będzie wykonywał te czynności nieporadnie i niedokładnie, jednak z czasem nauczy się wszystkiego i zyska samodzielność a rodzice więcej wolnego czasu. Tak samo wygląda sprawa z edukacja naszego dziecka, wiadomo że na początku dziecko potrzebuje więcej uwagi i pomocy w zdobywaniu wiedzy, jednak z czasem warto jest pozwalać oraz motywować dziecko do wykonywania coraz większej ilości zadań samodzielnie. Zachęcajmy dziecko, aby malowało bez naszej pomocy, aby najpierw przeczytało zadany temat dwa razy, powoli i w skupieniu, dopiero później żeby przyszło po naszą pomoc. Dzięki temu dziecko będzie podejmowało próby samodzielnej nauki, nawet jeżeli na początku nie będzie to wychodziło perfekcyjnie i rodzic będzie musiał pomagać przy uzupełnianiu wiedzy dziecka, to z czasem maluch nauczy się samodzielnie uczyć. Przy takiej metodzie nie tylko będzie się uczył się sam, ale również nabędzie odpowiedzialności za swoją edukację, co jest bardzo ważnym krokiem w życiu każdego człowieka. Niestety, bardzo wielu rodziców wychowujących małe dzieci popełnia błąd i wyręcza je we wszystkich czynnościach. Najpierw zawiązujemy przedszkolakowi buty, bo śpieszymy się do pracy, a później wyręczamy dzieci w odrabianiu lekcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.