Edukacja w Polsce, niedobór szkół zawodowych

Wszystkim znane są kolejne etapy edukacji w Polsce, które zaczynają się od przedszkola, nieobowiązkowego i kontynuowane są w obowiązkowej zerówce oraz w szkole podstawowej. Kolejnym etapem obowiązkowego szkolnictwa, wymaganego przez prawo, jest szkoła gimnazjalna, wszystkie kolejne etapy są dobrowolne, chociaż większość młodych ludzi decyduje się na dalsza edukację, to jednak często ich wybory są bardzo ograniczone. Dawniej młodzież miała do wyboru wiele kierunków, mogła to być szkoła zawodowa, technikum albo liceum, ewentualnie liceum profilowane. Jednak obecnie mamy bardzo niewiele szkół zawodowych czy też techników, ponieważ zdominowały nasze szkolnictwo licea profilowane, które jednak nie przygotowują do objęcia konkretnego stanowiska ani do posiadania konkretnego zawodu. Coraz więcej młodych ludzi deklaruje chęć korzystania z edukacji ponad gimnazjalnej w postaci szkoły zawodowej, która uczy konkretnego zawodu i daje większe szanse na zdobycie pracy, po ukończeniu szkoły, co wiąże się z niewielką ilością ludzi wykształconych w konkretnych kierunkach. Coraz częściej też widzimy, że zespoły szkół ponad gimnazjalnych wracają do tego typu szkolnictwa, oferując młodym ludziom wiele ciekawych kierunków takich jak krawiectwo, hydraulika, mechanika pojazdowa czy też elektronika. Są to zawody, na które jest popyt na rynku pracy, co powoduje chęć kształcenia się w tych kierunkach, przez młodych ludzi. Pewne zawody wraz z likwidacją szkół zawodowych stały się zawodami deficytowymi. Rynek pracy coraz bardziej więc odczuwa brak fachowców, stąd też powrót do szkół zawodowych, które kształciły fachowców w swojej dziedzinie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.