Brak podstawowej wiedzy po zakończeniu edukacji

Coraz częściej krytykowany jest system edukacji w Polsce, ze względu na wyłapywanie osób z wykształceniem gimnazjalnym lub średnim, które nie znają odpowiedzi na proste pytania. Chociaż młodzież podchodzi do egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej, następnie na zakończenie gimnazjum i do egzaminu dojrzałości, czyli matury, to często pytanie o proste fakty, nie znają prawidłowych odpowiedzi. Często zastanawiamy się, gdzie tkwi błąd systemu edukacyjnego, przy czym specjaliści często alarmują, że młodzież jest uczona pewnych schematów, które mają wykorzystywać w życiu, natomiast nie jest uczona samodzielnego myślenia. W dzisiejszej szkole nie ma miejsca na kreatywne i samodzielne myślenie, dzieci są uczone w sposób takie, że mają wykonywać dane zadania w wybrany sposób, który nie zawsze jest najbardziej przyswajalny dla dzieci i młodzieży. Również ważne jest, aby dzieci zdobywały wiedzę wszechstronną, nie tylko aby mieściły się w ramach wytyczonych przez pracowników Ministerstwa Edukacji. Jest to jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Edukacji, które widząc pewne niedociągnięcia w systemie edukacji w Polsce, chce zmienić zaistniałą sytuację, co jednak będzie się wiązało również z kolejną zmianą programową oraz szkoleniami kadry nauczycielskiej. Od pewnego czasu winą niemal za wszystko, a więc także za niski poziom edukacji, obarcza się w naszym kraju system. Zapomina się przy tym, że za działanie każdego systemu odpowiadają konkretni ludzie, w przypadku edukacji nauczyciele i uczniowie. Może więc zamiast kolejny raz zmieniać programy lepiej jest inwestować w edukację nauczycieli?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.