Jak zdobyć wiedzę z różnorodnych dziedzin

Czasem mówi się, że niektóre osoby mają wyjątkowy talent do wybranych dziedzin wiedzy, jednak do innych nie mają zdolności, jednak nie zawsze nasze preferencje w danych kierunkach są spowodowane naszymi zdolnościami. Na przykład udowodnione jest, że osoby znające dobrze i lubiące przedmioty ścisłe, często są ludźmi, którzy w szkole nie opuszczali zajęć, na bieżąco zdobywając wiedze z tych dziedzin, co jest wyjątkowo ważne w dziedzinach ścisłych, gdzie nie znając jednego działu, nie poradzimy sobie dalej. Czasem o nauczyciel, czy też sytuacja w jakiej znaleźliśmy się gdzieś na początku drogi edukacji, sprawia, że od początku jesteśmy negatywnie nastawieni do pewnych przedmiotów szkolnych, tak naprawdę nie dając im szansy na polubienie. Warto więc otworzyć swój umysł i chłonąć wiedzę z każdej dziedziny, dać szansę nawet takim przedmiotom, które przy pierwszym spotkaniu nie zyskały naszej sympatii. Zdarza się, że znienawidzony przedmiot w szkole, na kursie staje się pasją, uczymy się chętniej a wszystko to może być spowodowane podejściem oraz metodami nauczania naszego nauczyciela. Jeżeli wykładowca nie jest w stanie przekazać nam wiedzy w sposób, w jaki chcielibyśmy się kształcić, warto jest podjąć trud i wysiłek, zrobić to samodzielnie. Samokształcenie może przybierać bardzo różne formy. Czytanie książek i prasy to także forma samokształcenia. Lepiej jednak, kiedy proces edukacji wspierany jest przez osoby do tego przygotowane. Jest to szczególnie ważne w początkowym etapie kształcenia. Później, kiedy już zdobędziemy podstawową wiedzę z różnych dziedzin nauki możemy postawić na różne formy samokształcenia.

Jak nauczyć dziecko uczyć się samodzielnie

Bardzo często staramy się pomagać naszym dzieciom, podczas codziennej higieny, ubierania się, czesania czy też sprzątania pokoju, pomoc i wsparcie rodzica oraz jego zainteresowanie jest bardzo ważne dla dziecka. Jednak równie ważne dla jego prawidłowego rozwoju jest uczenie go samodzielności, więc kiedy nasze dziecko rośnie, starajmy się pozwalać mu na samodzielność, podczas spożywania posiłków, ubierania się czy dbania o swoje rzeczy, pokój. Z pewnością maluch na początku będzie wykonywał te czynności nieporadnie i niedokładnie, jednak z czasem nauczy się wszystkiego i zyska samodzielność a rodzice więcej wolnego czasu. Tak samo wygląda sprawa z edukacja naszego dziecka, wiadomo że na początku dziecko potrzebuje więcej uwagi i pomocy w zdobywaniu wiedzy, jednak z czasem warto jest pozwalać oraz motywować dziecko do wykonywania coraz większej ilości zadań samodzielnie. Zachęcajmy dziecko, aby malowało bez naszej pomocy, aby najpierw przeczytało zadany temat dwa razy, powoli i w skupieniu, dopiero później żeby przyszło po naszą pomoc. Dzięki temu dziecko będzie podejmowało próby samodzielnej nauki, nawet jeżeli na początku nie będzie to wychodziło perfekcyjnie i rodzic będzie musiał pomagać przy uzupełnianiu wiedzy dziecka, to z czasem maluch nauczy się samodzielnie uczyć. Przy takiej metodzie nie tylko będzie się uczył się sam, ale również nabędzie odpowiedzialności za swoją edukację, co jest bardzo ważnym krokiem w życiu każdego człowieka. Niestety, bardzo wielu rodziców wychowujących małe dzieci popełnia błąd i wyręcza je we wszystkich czynnościach. Najpierw zawiązujemy przedszkolakowi buty, bo śpieszymy się do pracy, a później wyręczamy dzieci w odrabianiu lekcji.

Jak pomóc dziecku w zdobywaniu wiedzy

Bardzo często, to rodzice są motorem napędzającym zdobywanie wiedzy i wykształcenia przez dziecko, chociaż niezaprzeczalnym faktem jest, że maluchy są głodne wiedzy i chłoną ją jak gąbka wodę. Jednak to często od rodziców zależy, czy ta chęć zdobywania wiedzy rozbudzi się w dziecku, właśnie to jest początek trudnej drogi, która jest przed każdym rodzicem. Przede wszystkim dajmy dziecku szansę na zdobywanie wiedzy i nasz czas, opowiadajmy o otaczającym nas świecie, o przyrodzie, technice, kulturze, geografii czy historii. Nie musimy korzystać tylko i wyłącznie z naszej wiedzy, możemy pokazywać dziecku świat za pomocą książek, atlasów, programów telewizyjnych oraz Internetu, gdzie znajdziemy nie tylko suche informacje, ale również zdjęcia czy nawet filmy, które mogą stać się źródłem wiedzy. Zachęcajmy dziecko do nauki w każdym kierunku, motywujmy pochwałami oraz nagrodami w postaci naklejek, nowych książek czy wycieczek w ciekawe miejsca. Również powinniśmy dawać dobry przykład dzieciom, pokazując że rodzice również dobywają wiedzę na temat świata, nowinek technologicznych, że rodzice również rozwijają się każdego dnia. Będzie to najlepsza motywacją, a wspólny rozwój i zdobywanie wiedzy, to również świetna zabawa dla całej rodziny. Małe dzieci najchętniej i najlepiej przyswajają wiedzę poprzez zabawę. Wspólne czytanie książek, gry planszowe całą rodziną, lepienie z plasteliny to najlepsza okazja do poznawania świata przez dziecko. Zamiast więc spędzać wieczory na oglądaniu telewizji lepiej poświęćmy ten czas na wspólne zabawy z dziećmi. Takie wychowanie na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Nauka w przedszkolu ważnym etapem edukacji

Coraz częściej rodzice walczą o to, aby ich dziecko dostało się do przedszkola, nie tylko ze względu na powrót rodzina do pracy, ale również ze względu na rozwój dziecka, które w przedszkolu funkcjonuje inaczej niż w domu. Dzieci przedszkolne, przynajmniej statystycznie osiągają lepsze wyniki w nauce, będąc już w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej, częściej też decydują się i kończą studia. Również ich przystosowanie się do szkoły, jej zasad i regulaminów jest dla nich łatwiejsze, ponieważ przedsmak tego dostały już w przedszkolu. To właśnie przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci ucz a się pierwszych społecznych zachowań, takich jak dzielenie się zabawkami, kredkami, czy nawet obowiązkami. Uczą się wielu samodzielnych zachowań, ponieważ muszą jeść, przebierać się wychodząc na spacery czy też korzystać z toalety. Dzieci przedszkolne również poprawiają swoje zdolności uczenia się, pamięć oraz regularność wykonywania poszczególnych prac, co z czasem przekłada się również na życie w domu rodzinnym i na kolejne szczeble zdobywanej edukacji. Dziecko nie tylko wyrabia rękę podczas prac manualnych, ale również jego wyobraźnia rozwija się, podczas zabaw grupowych oraz czytania książek przez panią przedszkolankę. Małą motorykę dzieci mogą ćwiczyć nie tylko podczas pobytu w przedszkolu. Małą motorykę, która jest tak bardzo przydatna między innymi do nauki pisania, doskonale możemy rozwijać także w domu poprzez zabawy plastyczne oraz przez uczestnictwo dziecka w prostych zabawach domowych. Okazją do ćwiczenia paluszków może być wspólne pieczenie świątecznych pierniczków. Lub wspólne z dzieckiem lepienie pierogów.

Przedszkola wciąż niedostępne dla wielu dzieci

Tak wiele mówi się o edukacji dzieci, twierdząc że im wcześniej się ona rozpocznie, tym większe szanse mają dzieci na zdobycie dobrego wykształcenia, lepszej pracy i spokojnej przyszłości. Dlatego tak zależy rodzicom, aby ich dzieci dostały się do dobrego przedszkola, ponieważ to tam zaczynają zdobywać wiedzę, uczą się piosenek i wierszyków poprawiając pamięć, malują, rysują oraz wyklejają, dzięki czemu ich ręka wyrabia się z każdą kolejną, wykonywaną namulanie pracą. Przedszkole również daje mamie szansę na powrót do pracy zawodowej a co za tym idzie na poprawienie sytuacji materialnej rodziny, która może pozwolić na wykupienie dziecku dodatkowych zajęć takich jak język obcy, tańce, rytmikę, czy naukę gry na instrumencie. Jednak wciąż bardzo wiele dzieci nie może dostać się do przedszkola, z prozaicznej przyczyny, gdyż brakuje miejsc zarówno w placówkach państwowych jak i k w placówkach prywatnych. Celem systemu edukacji jest znalezienie miejsc oraz zapewnienie rozpoczęcia przedszkola, które ma się stać obowiązkowym etapem edukacji, już dla trzylatków, jednak plan jest bardzo ambitny, niestety fundusze w tym kierunku wykładane niewystarczające. Również nowa ustawa o ograniczonych kosztach, które ponoszą rodzice za dzieci przedszkolne, jest częściowo krzywdząca, gdyż maluchy straciły możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, w godzinach przedszkolnych. Nie demonizujmy jednak braku dostępności dzieci do dodatkowych zajęć w przedszkolach. Zdolności manualne dzieci możemy ćwiczyć przecież także w domu poprzez wspólne zabawy. Poza tym naprawdę do przedszkola uczęszczają dzieci o różnym statusie materialnym.

System edukacyjny w Polsce

System edukacyjny w Polsce zmienia się co kilka lat, jednak nie wszyscy uważają, że na lepsze, a zmiany często okazują się nietrafione. Obowiązkowa edukacja dzieci, według najnowszych rozporządzeń, zaczyna się w wieku lat sześciu, kiedy to dzieci idą do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Do niedawna to siedmiolatki zaczynały edukację w pierwszej klasie, jednak po wprowadzonych zmianach, dzieci młodsze o rok idą już obowiązkowo do szkoły. Szkoła podstawowa trwa sześć lat, jednak często dzielimy edukację na klasy od pierwszej do trzeciej i od trzeciej do szóstej. Kolejnym obowiązkowym etapem edukacji w Polsce są szkoły gimnazjalne, które trwają trzy lata i kończą się egzaminem, który w pewien sposób decyduje o wyborze kolejnej szkoły, w zależności od tego na jakim poziomie został on zdany. Szkoły ponad gimnazjalne są dobrowolne i nie ma obowiązku do nich uczęszczać, jednak większa część młodzieży decyduje się kontynuować edukację, na kolejnym szczeblu. Szkoły ponad gimnazjalne to zazwyczaj szkoły średnie, które mają dodatkowe profile, na przykład informatyczny. Plastyczny czy też związany z językami obcymi, gdzie kładziony jest również nacisk na wybraną specjalizację. Coraz częściej mówi się o ponownym powstawaniu szkół zawodowych, które uczyły konkretnych zawodów. Pomysł powrotu do szkół zawodowych związany jest coraz bardziej z brakiem fachowców. Po ukończeniu szkoły zawodowej ich absolwenci byli niemal natychmiast gotowi do podjęcia pracy zawodowej. W szkołach zawodowych uczono bowiem przedmiotów zawodowych nie tylko teoretycznie, ale także poprzez praktykę w zakładach pracy.

Jak nauczyć dziecko liczyć

Chcemy aby nasze dzieci rozwijały się jak najlepiej, często zależy rodzicom, aby nie tylko były mądre i rozwijały się zgodnie z zaleceniami pediatrów, ale aby wyprzedzały rówieśników swoją wiedzą. Oczywiście warto jest uczyć małe dziecko, nie uczęszczające jeszcze do szkoły, ponieważ zapewni mu to spokojniejszy start w placówce oświatowej do której trafi. Dzieci są bardzo chłonne i z zasady uczą się bardzo chętnie jednak nie wszystkie i nie zawsze, nie należy zmuszać dziecka do nauki w tak wczesnym wieku, gdyż niewłaściwe, nieumiejętne podejście do malucha, może spowodować sytuację odwrotną. Jeżeli dziecko czuje zbyt dużą presję lub wykorzystywane są niewłaściwe metody nauczania, wtedy maluch może stać się bardziej zamknięty w sobie, może nabyć niechęć do nauki i edukacji, którą trudno będzie później wyeliminować z życia, nawet starszego już dziecka. Dzieci, pamiętajmy o tym, uczą się poprzez zabawę, dlatego warto jest powtarzać liczenie podczas zabaw z dzieckiem, na przykład skacząc, chodząc po schodach czy też bawiąc się w chowanego. Dzięki takim sposobom, dziecko nauczy się liczyć mimowolnie, nie zwracając uwagi na to i nie traktując tego jako naukę, jedynie jako zabawę, dzięki czemu będzie chętnie podejmować edukację w przyszłości. Od dawna wiadomo, że nauka poprzez zabawę przynosi najlepsze rezultaty. Zabawę możemy wykorzystać więc nie tylko do nauki liczenia, ale także do poznawania przez dziecko nowych słów. Poprzez zabawę dziecko może uczyć nawet języków obcych. Dlatego coraz więcej przedszkoli oferuje już przedszkolakom naukę języka angielskiego. Wykorzystujmy więc każdą okazję do zabawy, a jednocześnie także do nauki.

Nauka języków obcych dla najmłodszych

Czasem rodzice zastanawiają się, czy to jest już właściwa pora na naukę języka obcego dla dziecka, czy może jest za wcześnie, czy też już wcześniej był idealny czas, aby zacząć dziecko uczyć. Pedagodzy, filolodzy oraz psycholodzy zgodni są, że nauką języka obcego może zacząć się od narodzin dziecka, jednak najważniejszy jest nie czas rozpoczęcia nauki, a forma, w jakiej dziecko powinno zdobywać wiedzę. Na dziecko nie powinno się wywierać nacisku, nie powinno czuć presji oraz nauka nie może stać się dla malucha obowiązkiem, który będzie wykonywało z przykrością. Jeżeli sami nie znamy języka obcego, którego chcemy uczyć warto jest nasze małe dziecko osłuchać z wybranym językiem, co nie jest trudne w dzisiejszych czasach. Możemy bez problemu znaleźć piosenki czy też wierszyki dziecięce, mówione i śpiewane przez osoby mówiące w wybranym języku, dzięki czemu dziecko z łatwością przyswoi nie tylko akcent, ale również melodykę języka i nowe słownictwo. Jeżeli chcemy jednak więcej, możemy zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe z języka obcego, które są organizowane już dla sześciu miesięcznych maluszków, dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb. Nie ma jednak konieczności uczenia języków obcych tak małe dzieci, spokojnie wystarczy jeżeli taka nauka przyjdzie do dziecka w przedszkolu, gdzie z większą świadomością rozpocznie naukę języka obcego, rozróżniając go bez problemu od języka ojczystego. Stawiamy coraz większy nacisk na naukę języków obcych przez dzieci. I bardzo dobrze. Im więcej nasze dziecko pozna obcych języków tym w dorosłym życiu łatwiej mu będzie znaleźć lepszą pracę nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Nauki ścisłe, problematyczne dla młodzieży

Często spotykamy się z informacjami napływającymi od młodych ludzi, od uczniów i studentów, że najwięcej problemów mają z przyswojeniem wiedzy nazywanej ogólnie działem nauk ścisłych. Zazwyczaj kwalifikujemy do działu nauk ścisłych takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, ekonomia, które wymagają od dzieci i młodzieży systematycznej nauki oraz pojmowania różnych praw, nauczenia się wielu wzorów oraz rozumienie kiedy i jak należy ich używać. Wielu młodych ludzi narzeka również na konieczność zdawania matematyki na maturze, co jest często powodem stresu oraz niezdanych egzaminów dojrzałości, kończących edukację w szkole średniej. Problemy te często wynikają z faktu, że przedmioty z nauk ścisłych wymagają systematyczności oraz regularności nauki, nie można ominąć kilku lekcji, tematów czy jakiegoś działu i zacząć nauki w innym miejscu. Takie zachowanie zawsze będzie negatywne w skutkach, ponieważ dziecko będzie miało lukę, niezapełniona wiedzą nie pozwoli dziecku, nauczyć się i korzystać z kolejnego działu. Wiele osób zdecydowanie twierdzi, że nauka przedmiotów humanistycznych jest dla nich łatwiejsza i przyjemniejsza, co zresztą widać często po pozytywnych ocenach z tych przedmiotów. Również studia częściej wybieramy w kierunkach humanistycznych, jednak to właśnie po kierunkach ścisłych jest więcej miejsc pracy. Nie jest jednak regułą, że wszyscy łatwiej uczą się przedmiotów humanistycznych. Jest przecież całkiem spora liczba osób, które z prawdziwą przyjemnością uczą się fizyki, matematyki, chemii czy biologi. To, jaki przedmiot sprawia nam mniejsze trudności zależy między innymi od naszego nauczyciela, ale także od naszych osobistych zdolności.

Gdzie szukamy wiedzy na temat zdrowia

Coraz częściej interesujemy się naszym zdrowiem, nie tylko nie ufamy w pełni naszym lekarzom, ale również zanim się udamy do lekarza, chcemy wiedzieć czy jest z czym, również staramy się często leczyć sami. Kiedy chcemy samodzielnie leczyć drobniejsze problemy zdrowotne, tak jak na przykład przeziębienie za pomocą domowych sposobów, to zazwyczaj szukamy wiedzy na ten temat w książkach dotyczących zdrowia. Jednak coraz częściej to Internet staje się głównym źródłem naszej wiedzy dotyczącej stanu naszego zdrowia, zapobieganiu chorobom, diagnozowaniu ich oraz leczeniu. Często korzystamy z Internetu na ślepo, wpisując w ulubionej wyszukiwarce potrzebne hasło, następnie ukazują się nam różne strony, z informacjami dotyczącymi konkretnego przypadku. Jednak trzeba uważać, ponieważ nikt nie kontroluje tego co krąży po Internecie, dlatego zwracajmy uwagę, czy informacje są podawane przez wiarygodną osobę, na przykład lekarza, czy też są pisane anonimowo i mogą nas wprowadzić w błąd. Nie warto jest igrać ze zdrowiem, możemy na przykład podpierać się informacjami zdobytymi przez innych użytkowników Internetu, na przykład na forach, jednak wszelkie wątpliwości należy koniecznie skonsultować z lekarzem. Wiedza medyczna użytkowników Internetu może być na niskim poziomie, dlatego warto jest czytać i zbierać informacje, jednak nie należy w nie wierzyć bezkrytycznie. Informacje na temat zdrowia znalezione w Internecie potraktujmy raczej tylko jako informację, które powinny nas zachęcić w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych do wizyty u lekarza, nie traktujmy ich jak porady lekarskiej.